Mediation

Mediation is een moderne manier om conflicten op te lossen. Conflicten geven veel stress en onnodige strijd. Wordt deze strijd uitgevochten voor de rechter, dan leidt dat vaak tot een onbevredigend resultaat. U kunt er ook voor kiezen om samen met een mediator te zoeken naar een goede oplossing door inzet van mediation. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. Als mediator begeleiden wij de gesprekken en stimuleren we u en de ander om samen te werken aan duurzame oplossingen. Mediation is zeer geschikt bij echtscheidingen, arbeidsgeschillen en zakelijke conflicten.